Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > Strefa pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacje medyczną udostępnia się na wniosek osoby zainteresowanej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopi.

Za wyżej wymienione usługi, Zakład pobiera opłatę zgodnie z tabelą.

Lp. Nazwa Usługi  Cena jednostkowa brutto
1.   Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 5,00 zł
2.   Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,50 zł
3.   Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,00 zł