ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > Strefa pacjenta

Wnioski i skargi

Informacja o możliwości złożenia skargi lub wniosku w książce skarg i wniosków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie:

 1. Książki skarg i wniosków dla pacjentów Oddziału Ogólnego i Oddziału Psychiatrycznego znajdują się w Sekretariacie Zakładu i w Dziale Statystyki Medycznej Zakładu (paw. adm. pok. 121)
 2. Książki skarg i wniosków dla pacjentów Oddziału Stacjonarnego Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej znajdują się w Oddziale Stacjonarnym Medycyny Paliatywnej i Poradni Medycyny Paliatywnej.
 3. Skargi i zażalenia można również składać do skrzynek uwag i wniosków rozmieszczonych na każdym z oddziałów zakładu, oraz pocztą elektroniczną na adres: j.czekaj@zol.krakow.pl

Skargi i zażalenia można również składać w:

 1. Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

  Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:
  ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
  tel. (12) 298-83-03
  e-mail: nfz@nfz-krakow.pl 
 2. Biurze ds Ochrony Zdrowia

  Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
  tel. (12) 616-94-96
  tel. (12) 616-94-97
 3. Ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta:

  tel. 800-190-590
  czynna pn.-pt. w godz. 9:00 - 21:00
 4. Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  Przyjęcia interesantów w Biurze
  pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
  tel. (22) 532-82-50
  fax. (22) 532-82-30
  e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
  www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Oddział Psychiatryczny Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159, poz.742), jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Grzegorz Saj przyjmuje w poniedziałek (za wyjątkiem pierwszego poniedziałku w miesiącu) w godz. 7:00 - 17:00 w pokoju obok windy na II piętrze Oddziału Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267, w godzinach 9:00 - 12:00 lub 14:00 - 17:00 dyżur w Oddziale Psychiatrycznym ZOL.
tel. 664 082 741
e-mail: g.saj@bpp.gov.pl

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
 • wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Zakres kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego dotyczy całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.