ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > Struktura

Sekcja Rehabilitacji

Kierownik sekcji

p.o. mgr Łukasz Ciećko

Kontakt

(12) 44-67-563

Lokalizacja

Sale gimnastyczne
pawilon III parter, 
pawilon II - 1 piętro

Gabinet Masażu, Gabinet Fizykoterapii, Gabinet Magnetoterapii
pawilon III parter.

Świadczone usługi

  • badanie układu ruchu i nerwowego oraz kwalifikacja do leczenia usprawniającego,
  • usprawnianie chorych przyłóżkowe,
  • rehabilitacja na salach gimnastycznych,
  • zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże.