Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > O nas

Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego wyznaczona: Paweł Stańczyk, przewodniczący

Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego: Tadeusz Krupiński, członek

Magdalena Bassara, członek

Aleksandra Dziedzic, członek

Ryszard Kapuściński, członek

Mariusz Kękuś, członek

Adam Migdał, czlonek

Mariusz Skórski, członek

Wojciech Wojtowicz, członek