ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > Struktura

Oddział Stacjonarny Medycyny Paliatywnej

Kierownik

dr n. med. Jan Iwaszczyszyn

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Agnieszka Matoga-Rakus

Łóżka

31

Kontakt

(12) 44-67-550

Przyjęcia na oddział

Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywną jest:

  • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego przez lekarza prowadzącego,
  • konieczność leczenia w warunkach stacjonarnych,
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie,
  • aktualne ubezpieczenie zdrowotne chorego, potwierdzone dokumentem.

Lokalizacja

Oddział mieści się na parterze II pawilonu. Sale są 1-osobowe i 2–osobowe.

Świadczone usługi

  • całodobowe świadczenie zdrowotne obejmujące opiekę lekarską, pielęgniarską,
  • świadczenia rehabilitacyjne,
  • opieka psychologa, pracownika socjalnego, dietetyka,
  • opieka kapelana oraz możliwość uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w Kaplicy na terenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego,
  • wsparcie dla rodzin pacjentów w trakcie pobytu na oddziale i po śmierci pacjenta.

Uwagi

Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno Hospicyjnej