ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > Projekty

Budowa Pawilonu Nr 5

Informacje

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków