Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > O nas

Misja

Tworząc misję wzięto pod uwagę następujące zagadnienia: jaki jest powód istnienia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, co jest nadrzędnym jego celem, do kogo Zakład Opiekuńczo-Leczniczy chce dotrzeć, co może zaoferować, jakie elementy wyróżniają go spośród innych konkurencyjnych placówek oraz jakie są główne wartości cenione w organizacji.

 Sformułowana poniżej misja jest jednoznacznym komunikatem wskazującym wszystkim pracownikom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i jej Pacjentom kierunek, w jakim placówka zmierza.

„Naszym Pacjentom ofiarujemy ciepło rąk i serc oraz otwartość umysłów”

Powyższa misja jest uwiarygodniania na każdym kroku, w procesie jej realizacji. Myśl w niej zawarta stała się udziałem wszystkich pracowników, którzy zapoznali się z misją, rozumieją jej treść i poprzez swoje działania identyfikują się z nią.