ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > Projekty

Przebudowa Pawilonu Nr 3

Krótki opis projektu

Cele projektu

tekst

Planowane efekty

tekst

Wartość projektu

tekst

Wkład Funduszy Europejskich

tekst

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków