Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY W KRAKOWIE zaprasza pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Czas trwania specjalizacji: czerwiec 2018 r. – grudzień 2019 r. Uczestnikiem specjalizacji mogą być pielęgniarki lub pielęgniarze, którzy: a)    posiadają prawo...

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie realizuje projekt, którego celem jest stworzenie i wdrożenie rozwiązań zapewniających opiekę osobom niesamodzielnym, zwłaszcza po 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej i ambulatoryjnej opieki, a jednocześnie nie wymagają oni opieki całodobowej.

BIP
Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
Stowarzyszenie Razem Łatwiej
Projekt Przebudowy Pawilonu nr 4
IMQ
NFZ Kraków