ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska

Rokowania u chorych w podeszłym wieku

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem Rokowanie u chorych w podeszłym wieku – ciekawa próba rozwiązania częstego problemu, który ukazał się w numerze 1/2016 (4) biuletynu Geriatria i opieka długoterminowa wydawanego przez nasz Zakład w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009–2014.

Autorami artykułu są dr n. med. Małgorzta Fedyk-Łukasik z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i nasz kolega lek. med. Dariusz Kubicz. W tekście wskazano na ważny i częsty problem kliniczny, jakim jest rokowanie w geriatrii, a jednocześnie wskazano na niezwykle użyteczne narzędzie, którego zastosowanie może znacznie ułatwić podejmowanie decyzji klinicznych u chorych w wieku podeszłym.

Artykuł ukazał się również w dziale poświęconym Geriatrii portalu internetowego Medycyny Praktycznej , uznanego i cenionego ogólnopolskiego wydawcy medycznego.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie realizuje projekt, którego celem jest stworzenie i wdrożenie rozwiązań zapewniających opiekę osobom niesamodzielnym, zwłaszcza po 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej i ambulatoryjnej opieki, a jednocześnie nie wymagają oni opieki całodobowej.