ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska

Remont w Pawilonie IV

W związku z pracami remontowymi w Pawilonie IV łączność telefoniczna z dyżurkami pielęgniarskimi jest możliwa tylko poprzez sieć komórkową.
odcinek 4 z 1 piętra pod numerami 572-703-616 i 572-703-618
odcinek 4 z 2 piętra pod numerami 572-703-617 i 728-435-557

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie realizuje projekt, którego celem jest stworzenie i wdrożenie rozwiązań zapewniających opiekę osobom niesamodzielnym, zwłaszcza po 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej i ambulatoryjnej opieki, a jednocześnie nie wymagają oni opieki całodobowej.